РАЗОМ ЛЕГШЕ, РАЗОМ СИЛЬНІШЕ

Експертна думка: субсидія по-українськи 2.0

Однією з найбільш важливих внутрішніх функцій держави є соціальна функція, що полягає в забезпеченні соціальної безпеки громадян, створенні належних умов для повного здійснення прав на працю, життєвий достатній рівень, зняття і пом’якшення соціальних суперечностей шляхом гуманної та справедливої соціальної політики.

В Україні соціальна функція закріплена законодавчо. Так, відповідно до ст. 46 Конституції України,  громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом. Це право гарантується загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення; створенням мережі державних, комунальних, приватних закладів для догляду за непрацездатними.

Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом. Також, відповідно до статті 48 Конституції України, кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло.

Україна, реалізуючи ці функції, постійно зіштовхується з проблемами належного соціального забезпечення громадян. Неодноразово законодавчо призначались пільги та соціальні надбавки певним категоріям українців. А потім законами, постановами та наказами змінювались чи взагалі відмінялись. Чорнобильці, діти війни, одинокі матері, учасники бойових дій – всі ці категорії громадян так чи інакше були позбавлені пільг тією чи іншою владою. Вищеназвані пільговики змушені були шукати захисту в Європейському суді з прав людини, що, своєю чергою, і стало причиною лідерства України щодо звернень до ЄСПЛ. Відсутність коштів у бюджеті – основне пояснення влади неналежного забезпечення громадян. Я, Олег Гречаний, головний юрист-консультант юридичної компанії Leopartners, вирішив з’ясувати, що таке субсидія по-українськи.

У сучасних умовах виникло питання навіть не забезпечення громадян пільгами, а забезпечення більшості громадян елементарним – теплим житлом.

Постмайданна влада зіштовхнулася з низкою проблем, зокрема, газовою війною з РФ та умовами МВФ. З одного боку, Росія підняла ціни на газ, з іншого — МВФ для продовження програми кредитування висунув ряд вимог. Однією з них було підняття ціни на газ для населення. Відразу уряд Яценюка отримав проблему соціального невдоволення, адже переважна більшість громадян не була спроможна сплатити комунальні послуги в опалювальний період. Але депутати знайшли компроміс, запровадивши систему субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, при цьому виконавши умови МВФ.

Так, відповідно до змін, внесених в постанову Кабінету Міністрів України № 848 від 21.10.1995 року «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива», у 2016 році право на отримання субсидії на оплату ЖКГ мають сім’ї, у яких розмір оплати за житлово-комунальні послуги у межах норм споживання, з урахуванням пільг, перевищує обсяг визначеного Кабінетом Міністрів України обов’язкового платежу.

Субсидія призначається особі, яка зареєстрована у будинку чи квартирі і на яку відкрито рахунки зі сплати комунальних послуг.

Якщо людина не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні, то субсидія може призначатись за умови наявності договору оренди житла та переведення рахунків із сплати житлово-комунальних послуг на цю особу.

Для призначення субсидії громадянин, особа якого посвідчується паспортом або іншим документом, подає до управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації наступні документи:

  • заяву про призначення житлової субсидії;
  • декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії. Зазначаєтья лише сума доходу без урахування податку з доходів фізичних осіб, вказуються лише вид отримуваного доходу і джерело, з якого отримані кошти;
  • договір оренди житла — для осіб, які винаймають житло;
  • довідки про доходи — у разі декларування доходів за три місяці, а також у разі зазначення у декларації інших отриманих доходів, інформація про які відсутня у ДФС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо і відповідно до законодавства не може бути отримана за запитом управління праці та соціального захисту населення.

Рішення про призначення субсидії приймається протягом 10 робочих днів з дня подачі відповідної заяви, про що повідомляють органи соціального захисту телефоном чи шляхом відправлення почтового повідомлення за належною адресою. Субсидії надаються строком на 12 місяців із автоматичним продовженням їх органами соціального захисту при відсутності умов для відміни субсидії у субсидіанта.

Цього року уряд, розуміючи велике навантаження на бюджет та зловживанням громадянами правом на отримання субсидії, ввів деякі обмеження. Відтак, знижка на оплату послуг ЖКГ не надається тим, хто витратив на товар або послугу протягом року від 50 тис. гривень, та якщо субсидіант приховує додатковий дохід.

Також, якщо людина має додаткове майно (квартири, земельні ділянки) та отримує з цього вигоду, це може стати причиною припинення субсидіювання. Якщо виявиться, що людина приховує доходи, така особа змушена буде повернути субсидію в подвійному розмірі.

Для виявлення порушників Міністерство фінансів проведе верифікацію всіх отримувачів субсидій, пенсій та інших соціальних виплат. Для впровадження методу верифікації Президентом України був підписаний Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України», відповідно до якого Міністерство фінансів з 1 січня 2016 року отримало доступ до банківської таємниці для перевірки інформації про одержувачів субсидій, пільг, пенсій.

Щоб здійснити відповідну верифікацію, необхідно мати інформацію про фінансовий стан громадян мінімум з двох джерел. Одним з таких джерел є інформація, надана державними органами, які виплачують пенсії, соціальну допомогу, зарплату. Другим джерелом є дані банку про надходження цих грошей, наявність рахунків, використання грошових коштів.

Загалом, процедура отримання субсидії цілком проста й зрозуміла. Чи витримає бюджет навантаження субсидіювання надто довго? Питання залишається відкритим.

Автор: Олег Гречаний