РАЗОМ ЛЕГШЕ, РАЗОМ СИЛЬНІШЕ

Експертна думка

Експертна думка: субсидія по-українськи 2.0

Експертна думка: субсидія по-українськи 2.0

Експертна думка
Однією з найбільш важливих внутрішніх функцій держави є соціальна функція, що полягає в забезпеченні соціальної безпеки громадян, створенні належних умов для повного здійснення прав на працю, життєвий достатній рівень, зняття і пом'якшення соціальних суперечностей шляхом гуманної та справедливої соціальної політики. В Україні соціальна функція закріплена законодавчо. Так, відповідно до ст. 46 Конституції України,  громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом. Це право гарантується загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків грома